Plaketová vazba

Z Encyklopedie knihy

Plaketová vazba (angl. cameo binding, fr. reliure à médaille, něm. Cameo-Einband nebo Plaketteneinband) typ celokožné knižní vazby se slepotiskovým medailonem umístěným doprostřed zrcadla. Medailon připomíná antickou kamej tvarovanou do kruhu, nebo do výškového či ležícího oválu (z it. cammeo = drahý kámen s reliéfní řezbou). Tento centrální kompoziční prvek se označuje též termínem plaketa (z fr. plaque = deska). Obsahuje emblematický motiv doprovozený devízou, jako je tomu u vazeb pro sběratele Canevariho a vazeb pro sběratele Groliera. Může být doplněn též příležitostným textem, např. aldinky tu mají název díla. Nejstarší plaketové vazby vznikly na prahu 16. století v Itálii a odtud se rozšířily do Francie a jiných středoevropských zemí. S ústupem renesančního slohu tento druh vazby s dominantovou kompozicí vymizel. K oživení došlo až v druhé polovině 18. století (Roger Payne).


Lit.: DAVENPORT, C.: Cameo book-stamps, figured and described. London 1911; HOBSON, A.: Humanists and bookbinders. The origin and diffusion of humanistic bookbinding 1459-1559. With a census of historiated plaquette and medaillon bindings of the renaissance. Cambridge 1989; SCHUNKE, I.: Von Menschen und Einbänden in der Renaissance. Librarium, Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft 11, 1968, s. 2-23.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.