Pletenec

Z Encyklopedie knihy

Pletenec (angl. interlacing, fr. entrelac, něm. Bandwerk) geometrický ornament složený ze dvou či více spletených pásů. Pochází ze staroindické kultury, kde byl významově spjat s násobenou silou hadů a měl tak ochranitelský význam. Jeho součástí mohl být uzel jako někdejší symbol do sebe zaklesnutých, a tím vzájemně vázaných démonů. Uzel (angl. knotwork, fr. entrelac, něm. Knotenwerk) se vyskytoval též samostatně bez pletence, např. jako dělící prvek podpěrných sloupů na raně renesančních titulních bordurách.

U vazby orientální i v dekoru tištěné knihy se původní symbolika obou prvků již vytratila. Symetrický pásový ornament z bílých vzájemně se prostupujících lodyh (it. bianchi girari) přichází v druhé polovině 15. a na počátku 16. století jako hlavní skladebný prvek bordur italských rukopisů a paleotypů. Jedním z prvních tiskařů šířících tento ornament byl Alessandro Paganini (Toscolano 1519-1533, Venezia 1511-1531, zemř. 1556). Ve 20. letech se splétaný provazec dostal do Německa (mauresky Albrechta Dürera). Pletence a uzly sloužily také k tvorbě renesančních a barokních průpletových (manupropriových) iniciál a vinět. Smičkový (respektive osmičkový) pásový ornament byl typický pro vazbu ve stylu „fanfare“. Od 18. století tvořil pletenec (giloš) podtisk bankovek, losů a jiných cenných papírů.


Lex.: BALEKA, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník (malířství, sochařství, grafika). Praha 1997, s. 277 a 376-377.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.