Pokryv

Z Encyklopedie knihy

Přední deska vazby s pokryvem sestaveným z několika menších pruhů usně, které nejsou ani mořeny do stejného barevného odstínu. Rukopis z 1. pol. 15. stol., později v majetku mistra Václava Korandy mladšího. Národní knihovna ČR, sign. III.H.12
Pozdně gotická převazba starší latinské Bible z roku 1415 s pokryvem ze vzorovaného žlutého hedvábí. Národní knihovna ČR, sign. XII.C.16

Knižní blok byl proti poškození chráněn deskami. Hřbet svázaného bloku s citlivými vazy a k nim připojené desky chránil zpravidla usňový pokryv (též potah, srov. terminologickou diskuzi k užívání slov pokryv a potah). Vypnutá useň se přilepila k deskám a její přesahující konce se zahnuly přes hrany a přilepily k přídeštím. Tyto záložky byly později zakryty výlepy přídeští. Pokryv plnil nejen ochrannou, ale i výzdobnou funkci. Před poškozením býval chráněn různým typem vystupujícího kování (pukly, středové a nárožní kování aj.), které zabraňovalo, aby se přímo dotýkal plochy pulpitů či regálů. Pokryvem mohou být také textilní látky a v případě zvláště luxusních kodexů též drahé kovy spolu s dalšími drahocennými materiály. Pergamen byl jako pokryv užívám spíše až na tzv. pergamenových vazbách v 16. a 17. století

Lit.: BARAS, E. – IRIGOIN, J. – VEZIN, J.: La reliure médiévale. Paris 1978, s. 14–15; NOVOTNÝ, J.: K současné terminologii restaurování knižní vazby. Acta Musei nationalis Pragae – Historia litterarum 64, 2020, č. 1–2, s. 36–40; PETERSEN, D.-E.: Mittelalterliche Bucheinbände der Herzog August Bibliothek. Wolfenbüttel 1975, s. 9.

Autor hesla: Kamil.boldan