Pontifikál

Z Encyklopedie knihy

Pontifikál (z lat. pontifex = velekněz, angl. a fr. pontificale, něm. Pontifikale) liturgická příručka obsahující návod pro ceremonie příslušné biskupovi, především u svěcení osob, míst a věcí za použití antifon a responsorií. Šlo tak o obdobu rituálu nazývanou též benedictionale episcoporum na rozdíl od prostého označení benedictionale, které se vztahovalo na formulář pro žehnání a svěcení nižším klérem. I když všeobecně závazné Pontificale Romanum bylo tištěno poměrně záhy (Roma 1485), rozdílnost biskupských úkonů mezi diecézemi odstranil teprve tridentský koncil, z jehož doporučení vzešelo nové obecné Pontificale Romanum, Clementis VIII jussu editum (Roma 1595). Tato dvou až třídílná příručka pak byla čas od času vydávána latinsky s doplňky či opravami nových papežů: Alexandr VII. (Roma 1663), Urban VIII. (Roma 1738-1740), Benedikt XIV. (Roma 1818-1819). Tento typ liturgické literatury často doprovázely návodné dřevořezy (jedno z nejstarších ilustrovaných vydání pochází z benátské dílny Luca Antonia Giunty st. 1520). Na českém území pontifikál tištěn nebyl.


Bibl.: ALES, A.: Bibliothèque liturgique. Description des livres de liturgie imprimés aux XVe et XVIe siècles faisant partie de la bibliothèque de S.A.R. Mgr. Charles-Louis de Bourbon. Paris 1878 (repr. New York 1970); RICCI, S.: Livres de liturgie imprimés aux XVe et XVIe siècles faisant partie de la bibliothèque de son altesse royale le duc Robert de Parme. Paris-Milan 1932.

Lit.: BOHATTA, H.: Liturgische Drucke und liturgische Drucker. Wien (b. r.); THIEL, E. J.: Die liturgischen Bücher des Mittelalters. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe) 23, 1967, s. 2379-2395.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.