Portugalsko

Z Encyklopedie knihy

Portugalsko přijalo knihtisk zásluhou židovských řemeslníků uprchlých sem před inkvizicí ze Španělska. Díky této migraci nelze spolehlivě rozhodnout, v jaké části Pyrenejského poloostrova bylo tištěno několik hebrejských Biblí nalezených v posledním dvacetiletí a dodatečně datovaných do doby okolo 1480. Dříve se za zakladatele knihtisku mylně považoval Šemuel (Samuel) Gacon, který působil roku 1487 ve městě Faro. Tehdy zde vznikla Biblia hebraica (Faro 1487). Gacon však nebyl tiskařem, nýbrž jen jejím nakladatelem. Skutečný tiskař zůstává dodnes nepoznán. Stejné problémy přináší tiskařsky anonymní a nedatovaný odpustkový list Innocentia VIII. Indulgentia. Někteří badatelé vznik tohoto nejstaršího (?) tisku v národním jazyce kladou do neznámé oficíny v Lisabonu mezi léta 1486-1493. Jiní však uvažují o městě Braga, sídle arcibiskupství, v němž se touto prvotinou snad již 1492 uvedl německý řemeslník Johann Gherlinc (předtím činný v Barceloně 1486-1489). Ten zde prokazatelně připravil jen Breviarium Bracarense (Braga 1494) a vzápětí odešel, přijav pozvání pracovat ve španělském Monterey (1496).

Nejstarší tiskárnu, jejíž činnost máme doloženu úplnými impresy, instaloval v hlavním městě Lisabonu rabín Eliezer Toledano (činný 1489-1492). Jeho nejstarším datovaným tiskem je dílo Hiddushe ha-Torah, které napsal Moses ben Nahman (Lisboa 1489). Touž dobou pracovala neznámá dílna ve městě Chaves, která vydala Confessionale (Chaves 1489), zřejmě první datovanou knihu tištěnou portugalsky. Čtvrtým městem s nejstarší tiskárnou v pořadí byla Leiria. Zcela jistě zde během 1494-1496 působil Abraham ben Samuel Dortas. Jeho prvotinou mohou být Proroci z Biblia hebraica (Leiria 1494), ale také jiná část bible, jejíž explicit je opatřen letopočtem s poslední, nezřetelnou číslicí 2, nebo 7. Tato neúplná Biblia hebraica (Leiria 1492? nebo 1497?) tak představuje možná první, anebo také poslední dnes známou Dortasovu práci. Vedle Eliezera a Dortase se knihtiskem v zemi zabývalo i několik dalších Židů. Většina z nich často měnila místo působení a po roce 1496, kdy vešel v platnost edikt o jejich pronásledování, odešla. Roku 1497 se v Portu (Oportu) usadil první domácí tiskař Rodrigo Alvares. Ani jeho činnost, z níž známe pouze dvě portugalské edice, neměla dlouhého trvání. Obecně platí, že všechny prvotisky se do dnešních dob dochovaly jen zanedbatelným počtem exemplářů.

Snad nejvýznamnější stálou křesťanskou dílnu vlastnil v Lisabonu moravský rodák Valentin Fernandez. Lisabon zůstal i v budoucích stoletích centrem knihtisku (během 16. století zde bylo provozováno 26 dílen, mimo jiné Hermão Campos a Jacobo Cromberger). V ostatních městech řemeslo na počátku 16. století stagnovalo: např. Braga měla jen 6 tiskařů (prvním byl Pedro Gonçalves Alcoforado až 1521), Porto 4 (první Vasco Diaz Tanco 1540-1541), Leiria jediného (Antonio de Maris 1575). Univerzitní Coimbra získala první tiskárnu až 1530 (Germão Galharde 1530-1536) a do konce století se v ní vystřídalo 6 řemeslníků. Sedmnácté století je podobně jako ve Španělsku obdobím určitého vyčerpání. Obroda přichází až s koncepcí klasicistní knihy. Velký podíl na rozmachu domácí knižní kultury má v Lisabonu 1768 založená Tiskárna královská.


Bibl.: ANSELMO, A. J.: Bibliografia das obras impressas em Portugal no século XVI. Lisboa 1926; BIBLIOGRAFIA general Portuguesa. Vol. 1-2. Lisboa 1941-1944; DOMÍNGOS, M. D.-CAMPOS, F. M. G. de: Bibliografia das obras impressas em Portugal no século XVII. Vol. 1 (A-C)-. Lisboa 2001-; NORTON, F. J.: A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520. Cambridge 1978 (repr. Mansfield CT 1999); SHORT-TITLE catalogue of Portuguese books printed before 1601 now in the British Museum (ed. H. Thomas). London 1940; SHORT-TITLE catalogue of Spanish, Spanish-American and Portuguese books printed before 1601, in the British Museum (ed. H. Thomas). London 1966; SHORT-TITLE catalogue of Spanish and Portuguese books 1601-1700 in the library of the British Museum (ed. V. F. Goldsmith). Folkestone-London 1974.

Lit.: ANSELMO, A.: Origens da imprensa em Portugal. Lisboa 1981; BOHIGAS, P.: El libro español (ensayo historico). Barcelona 1962; BURGER, K.: Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501-1536. Leipzig 1913; FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: La aparicion del libro. Mexico 1959; FREIMANN, A.: Die hebräischen Inkunabeln der Druckereien in Spanien und Portugal. In: Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz (hrsg. von A. Ruppel). Mainz 1925, s. 203-206.

Lex.: HERRERO MEDIAVILLA, V.: Indice biográfico de España, Portugal e Iberoamérica. Vol. 1-10. München 2000.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.