Posesor

Z Encyklopedie knihy

Posesor (lat. possessor) u nás méně běžné synonymum pro vlastníka knihy. Vztah vlastníka k exempláři bývá zpřítomněn vazebným supralibros, štítkovým či rukopisným exlibris anebo jinými vpisky (marginálie). Všechny tyto formy považujeme za součást provenience.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.