Prachatice

Z Encyklopedie knihy

Prachatice město v Čechách s dubiózní knihtiskařskou minulostí, která bývá spojována s městským písařem Václavem, jemuž se připisuje výroba dvou tisků. Jde o Euricius Cordus Líkařství výborné a správa, kterak se člověk … zachovati má (Prachatice? 1529) a anonymní svod Nálezové práv zemských tohoto slavného Království českého (Prachatice? 1536). Za prokázané máme však pouze to, že v Prachaticích vznikl překlad Líkařství a že obě publikace jsou typologicky shodné. Mohla je ovšem vyrobit i jiná, prozatím neidentifikovaná česká tiskárna.


Lex.: CHYBA 393. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.