Prenonym

Z Encyklopedie knihy

Prenonym (z lat. prae = před, řec. onoma = jméno) pseudonym užívající křestní jméno autora ve funkci příjmení, např. Jean Paul = Jean Paul Friedrich Richter. Obdobný postup volili zřídka i tiskaři (např. Georgius = Jiřík Štyrsa).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.