Pressmeister

Z Encyklopedie knihy

Pressmeister (z něm. Press = lis, stč. presovník) pomocník v tiskárně, jehož úkolem bylo namáhavě a přitom citlivě obsluhovat presní bidlo u ručního knihtiskařského lisu. Pohybem bidla doleva se vřeteno s tlakovou partií vyšroubovalo, ballenmeister nabarvil tiskovou formu, nakladač nasadil na punktury poklopu arch papíru a poté, co pressmeister opačným pohybem bidlo zatáhl, šroub sjel dolů a tlaková deska zprostředkovala otisk. Jestliže konstrukce lisu a kapacita tiskárny dovolila pořídit kupříkladu 100 otisků v hodině, pressmeister musel za tutéž dobu bidlem otočit dvěstěkrát.


Lit.: WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992;

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.