Probierbüchlein

Z Encyklopedie knihy

Probierbüchlein (něm.) nejstarší typ příruční literatury. Svým obsahem se váže ke geologii, hornictví, metalurgii, chemii a alchymii a poskytuje návody ke zkoušení minerálů, kovů či mincí. Anonymní publikace s tímto názvem vycházely většinou v Německu již na počátku 16. století, např. Probirbüchlin uff Golt, Silber, Kupfer, Blei und allerley Ertz, gemeynem Nutz zu gut geordenet (Worms ca 1518?). Z tisků ilustrovaných jednoduchými dřevořezy vyniká Probirbüchlein auff Goldt, Silber, Ertz unnd Methall (Frankfurt/M. 1574). Pokud dnes víme, do češtiny byl tento typ příručky přeložen jen jedenkrát, a to právě z němčiny jako Knížka prubéřská (Prostějov 1552). Její exemplář se však nedochoval.


Lit.: DARMSTAEDTER, E.: Berg-, Probier- und Kunstbüchlein. Mit einer Bibliographie und 12 Abbildungen. Münchener Beiträge zur Geschichte und Literatur der Naturwissenschaften und Medizin 1, 1926, s. 99-207.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.