Prokop Waldvogel

Z Encyklopedie knihy

Prokop Waldvogel dle některých badatelů rodák ze západorakouského Bregenzu, dle jiných syn pražského nožíře Jiřího Waldvogela, který kšaftoval 1421 v Jihlavě. Jisté je, že byl zlatník a pasíř a že pobýval v Lucernu (měšťanství 1439) a v Avignonu. Krátce po vystoupení Johanna Gutenberga je v městském archivu Vaucluse u Avignonu doložen třemi smlouvami z let 1444-1446 jakožto konspirativní výrobce a prodejce kovových písmen a knihtiskařského ručního lisu. Labande vyslovil hypotézu, že se Waldvogel během svého pobytu v Lucernu setkal 1439 s Jörgem (Georgem) Dritzehnem, který jako dědic zemřelého bratra Andrease Dritzehna vedl proti Gutenbergovi ve Štrasburku proces. Ačkoli Jörg na rozdíl od svého bratra nebyl přímým Gutenbergovým žákem, mohl mít o dílčích technologických postupech určité informace, které Waldvogelovi předal. Aloys Ruppel dokonce opatrně naznačil, že se Gutenberg právě v době, během níž o něm neexistují pramenné záznamy (1444-1448), mohl pohybovat ve Waldvogelově blízkosti. Mladší odborníci se ovšem kloní k názoru, že předmětem avignonských smluv byla výroba a prodej slepotiskových kolků pro výzdobu kožených knižních vazeb, nikoli písmolijecky zhotovené litery sloužící knihtisku. Jakkoli tomuto skeptickému stanovisku odporuje archivní zmínka o tiskařském lisu, první doklady řemesla v Avignonu přicházejí až 1497, a to bez souvislosti s Waldvogelem. K dalším evropským pretendentům na objev knihtisku se řadí Jean Brito, Pamfilo Castaldi a Laurens Janszoon Coster.


Lit.: GECK, E.: Johannes Gutenberg. Vom Bleibuchstaben zum Computer. Bad Godesberg 1968; LABANDE, L.-H.: Le premier livre imrimé à Avignon au XVe siècle. In: Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz (hrsg. von A. Ruppel). Mainz 1925, s. 295-306; NĚMEC, J.: Prokop Waldvogel of Prague and the 15th century printers of the Kingdom of Bohemia. In: The Czechoslovak contribution to world culture (ed. M. Rechcigl). Hague-London-Paris 1964, s. 471-476; PANSIER, P.: Histoire du livre et de l’imprimerie à Avignon du XIVe au XVe siècle. Vol. 1-3. Avignon 1922; RUPPEL, A.: Johannes Gutenberg. Sein Leben und Werk. Berlin 1939 (repr. Berlin 1947 a Niewkoop 1967); RUPPEL, A.: Wer war der wirkliche Erfinder der Buchdruckerkunst? Mainz 1964; TOBOLKA, Zd. V.: Dějiny československého knihtisku v době nejstarší. Praha 1930; URBÁNKOVÁ, E.: „Ars artificialiter scribendi“ (Několik poznámek k Prokopu Waldvoglovi). Ročenka Státní knihovny ČSR v Praze 1981/1985. Praha 1988, s. 236-240.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.