Promptuarium

Z Encyklopedie knihy

Promptuarium (z lat. promere = vyjímat, připravovat) ve středověké literatuře příruční kniha sloužící k jednoduché orientaci v určitém oboru. Kupříkladu německý dominikánský kazatel Johannes Herolt na počátku 15. století sestavil abecední soupis exempel pro kazatele. Jeho příručka byla tištěna jako Promptuarium exemplorum (poprvé Rostock 1476). Jiné příručky upřednostňovaly věcné či chronologické řazení látky. Vedle termínu promptuarium se užívalo též označení kompendium, v některých přesně specifikovaných případech i rosarium a repertorium (z lat. reperire = shledávat).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.