Pseudoandronym

Z Encyklopedie knihy

Pseudoandronym (z řec. pseudos = lež, anēr = muž, onoma = jméno) pseudonym autorky tvořený jménem mužským, např. Jan Bílý nebo Jan Černý = Popelka (původně Marie) Biliánová. Opakem je pseudogynym.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.