Pseudogynym

Z Encyklopedie knihy

Pseudogynym (z řec. pseudos = lež, gynē = žena, onoma = jméno) pseudonym autora tvořený jménem ženským, např. Marie Olivová = Josef Kajetán Tyl. Opakem je pseudoandronym.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.