Pseudonym

Z Encyklopedie knihy

Verze z 10. 12. 2018, 23:47, kterou vytvořil Jan Rozehnal (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „== Literatura ==“ textem „“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Pseudonym (z řec. pseudos = lež, onoma = jméno) druh literární mystifikace zakrývající ortonym čili skutečné jméno autora. V zahraničí se ve smyslu pseudonymu užívají ještě jiné termíny jako nom de guerre (fr. válečné jméno), nom de plume (fr. písařské jméno) či ghostwriter (angl. spisovatel-přízrak). Rozpoznání a odhalení pseudonymu je prvořadým úkolem atribuce. K základním formám pseudonymu patří zejména akronym, allonym, anagram, ananym, aristonym, ascetonym, asteronym, frazeonym, geonym, grafonym, hagionym, hieronym, ironym, kryptonym, numeronym, opunym, prenonym, pseudoandronym, pseudogynym, stigmonym, telonisnym, titlonym a traduktionym.

Pseudonym je spjat s uměleckou tvorbou. Skrývání autorova původního jména je do konce 18. století motivováno zejména politicky a konfesijně (Reinoldus Quisco de Goa Americanus a Petrus Ribaldus Peruanus = Michal Pěčka z Radostic, Rochezang von Isecern = Johann Ehrenfried Zschackwitz, Hintschius = František Faustin Procházka). Dodnes spolehlivě neodhalený pseudonym provází hudebně-teoretické dílo okruhu jednoty bratrské Muzika, to jest Zpráva k zpívání náležitá (Olomouc? 1561), jejíž pisatel se skryl za jménem Jan Josquin. Soupisy cizích pseudonymů byly tištěny již po polovině 17. století, např. Friedrich Geissler Facultis juridicae consensu … de nominum mutatione et anonymis scriptoribus (Leipzig 1669) nebo Vinzenz Placcius De scriptis & scriptoribus anonymis atque pseudonymis syntagma (Hamburg 1674). U nás vědecký zájem o teorii pseudonymu vyvstal poněkud opožděně až během 19. století (stať Karla Sabiny O pseudonymech v literatuře české, Květy č. 6 z roku 1871).


Bibl.: BAR, A. Wl.-WISLOCKI, T.-GODOLOWSKI, T.: Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczacych. Vol. 1-3. Kraków 1936; BARBIER, A. A.: Dictionnaire des ouvrages anonymes. Vol. 1-4. Paris 1879-1882; COSTON, H.: Dictionnaires des pseudonymes. Paris 1961; CUSHING, W.: Initials and pseudonyms. A dictionary of literary disguises. Vol. 1-2. Waltham (Mass.) 1963; HALKETT, S.-LAING, J.: Dictionary of anonymous and pseudonymous English literature. Vol. 1-6. Edinbourgh 1882-1888 a v rozšířené podobě KENNEDY, J. (ed.): Dictionary of anonymous and pseudonymous English literature. Vol. 1-9. Edinbourg-London 1926-1962; HOLZMANN, M.-BOHATTA, H.: Deutsches Pseudonymen-Lexikon. Wien-Leipzig 1906 (repr. Hildesheim 1961, 1970, 1983 a naposledy 1989); CHAJES, S.: Pseudonymenlexikon der hebräischen und jiddischen Literatur. Wien 1933; MASANOV, I. F.: Slovar pseudonimov russkich pisatelej, učenych i obščestvennych dejatelej. Vol. 1-4. Moskva 1956-1960; MELZI, G.: Dizionario di opere anonime e pseudonime di scrittori Italiani. Vol. 1-3. Milano 1848-1859 a k tomu PASSANO, G.: Dizionario di opere anonime e pseudonime in supplemento a quello di G. Melzi. Ancona 1887; ROCCO, E.: Anonimi e pseudonimi italiani. Supplemento al Melzi e al Passano. Cosenza 1961; SCHNEIDER, M.: Deutsches Titelbuch. Ein Hilfsmittel zum Nachweis von Verfassern deutscher Literaturwerke. Zweite, verbesserte und wesentlich vermehrte Auflage. Berlin 1927; SOMMERVOGEL, C.: Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publiés par des religieux de la Compagnie de Jésus. Vol. 1-2. Paris-Bruxelles-Genève 1884; TAYLOR, A.-MOSHER, Fr. J.: The bibliographical history of anonyma and pseudonyma. Chicago 1951; VOIT, P.: Rejstřík autorů, překladatelů a editorů. Příspěvky ke Knihopisu, sv. 1. Praha 1985; VOIT, P.: Rejstřík anonymních záhlaví. Příspěvky ke Knihopisu, sv. 2. Praha 1985; VOIT, P.: Rejstřík názvový. Příspěvky ke Knihopisu, sv. 3. Praha 1985; VOPRAVIL, J.: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Praha 1973; WELLER, E.: Lexicon Pseudonymorum. Wörterbuch der Pseudonymen aller Zeiten und Völker oder Verzeichnis jener Autoren, die sich falscher Namen bedienten. Regensburg 1886 (repr. 1963).

Lex.: VLAŠÍN, Š. (red.): Slovník literární teorie. Praha 1977, s. 308.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.