Pušt

Z Encyklopedie knihy

Část provozu ruční papírny (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 245, tabule X (vlevo pomocník a čerpač s čerpací formou u kádě s papírovinou, vpravo skládání listů do puštů a zalisování v mokrém lisu). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.

Pušt (též Pauscht, Pfuscht, Post asi z stněm. Bausch = záhyb, náběr) sloupec ručního papíru rostoucí poblíž čerpací kádě postupným ukládáním archů snímaných z čerpací formy. Každý arch byl ve sloupci proložen plstěncem, který odváděl přebytečnou vodu. Jeden pušt tvořilo 181 archů mezi 182 plstěnci (3 pušty dávaly zhruba 1 rys papíru). Pušt, nahoře a dole uzavřený dřevěnou deskou, byl na prkně přesunut k papírenskému lisu a zalisován. Poté tovaryš zvaný snímač (fr. leveur, něm. Heber) sloupec rozebral na pušt černý (stoh plstěnců) a pušt bílý (sloupec papírů) a oba postupně zalisoval ještě jednou. Z plstěnců tak odstranil přebytečnou vodu a archy opětovným lisováním zpevnil natolik, že snesly manipulaci při následném sušení.


Lit.: KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.