Pukla

Z Encyklopedie knihy

Gotická vazba rukopisného sborníku z poslední třetiny 14. stol. opatřená masivními knoflíkovými puklami. Národní knihovna ČR, sign. XX.A.18, přední deska
Pukla bábovkovitého tvaru na vazbě z přelomu 14./15. stol. Národní knihovna ČR, sign. Krumlov Ms. 53, zadní deska
Kloboučkovitá pukla se širokou základnou na převazbě starobylého rukopisu z 9. stol. zhotovené asi ve 14. stol. Národní knihovna ČR, sign. Teplá Ms. b 9, přední deska

Pukly jsou typem drobnějšího kování, které bývá osazeno v každém z rohů a uprostřed obou desek. Z plochy vystupující pukly sloužily stejně jako později nárožnice a středové kování k tomu, aby se desky kodexu nedotýkaly přímo podložky a nedocházelo vzhledem k větší hmotnosti zejm. pergamenových kodexů k poškození jejich pokryvu. Setkáváme se s nimi na vazbách od 12. století. Jejich předchůdcem byly hřeby s roztepanými hlavicemi, které se postupně zvětšovaly až do tvaru pukel. Na pozdně gotických, popř. renesančních vazbách se ještě někdy vyskytují samostatné pukly, ale častěji byly jen součástí rozměrnějšího nárožního a středového kování a vyrůstaly z jeho ploché základny. Pukly byly odlévány z mosazi, bronzu či železa či jen vyráženy a profilovány z mosazného plechu. Častěji se setkáváme i s prostými dřevěnými či kostěnými puklami. Uchycovaly se pomocí hřebíku, který procházel dřevěnou deskou a na přídeští byl rozklepán či zahnut (v případě litých pukel již býval jejich součástí; uprostřed dřevěných či kostěných pukel byl otvor pro hřebík vyvrtán). Základním tvarem je knoflíkovitá pukla s vydutým vrcholem. Dalšími z četných tvarových modifikací jsou pánvičkovité pukly se zploštělým vrcholem (někdy označované i jako talířovité), terčíkovité pukly s mírně zašpičatělým vrcholem, kbelíkovité pukly s plochým vrcholem a kónicky sešikmeným pláštěm, vyšší homolovité pukly se zaobleným či plochým vrcholem, kloboučkovité pukly se širokou základnou či kupř. bábovkovité pukly. Pukly ale mohly mít i tvar plastických roset, lilií aj. Bývaly zdobeny rytím, rýhováním a fasetováním.

Lit.: ADLER, G.: Handbuch Buchverschluss und Buchbeschlag. Wiesbaden 2010, s. 38–42; ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha – Litomyšl 2002, s. 375; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s.  94–95; SOJKOVÁ, K.: Kovové prvky v knižní vazbě. Terminologie, vývoj, výroba, restaurování a konzervace. Pardubice 2011, s. 48–52.

Autor hesla: Kamil.boldan