Punktura

Z Encyklopedie knihy

Punktura (z lat. punctum = bod, angl. pinhole, fr. trou d’épingle, něm. Punkture) stopa po železném špendlíku jevící se na okraji listů jako malá dírka. Během 15. století se špendlíky vbíjely do dřevěného rámu tiskové formy a nejpozději před polovinou 16. století po obvodu deskového poklopu ručního knihtiskařského lisu. Špendlíky, na něž byly nasazeny navlhčené archy, tak během všech otisků zaručovaly neměnnou polohu papíru vůči tiskové formě a pomáhaly udržovat stabilní rejstřík. Na okrajích listů některých publikací se stopy po špendlících zachovaly dodnes, většinou však v knihvazačově dílně po ořezu knižního bloku mizely. Při archeologickém výzkumu Kralic v letech 1956-1958 byly mezi pozůstatky Tiskárny bratrské nalezeny bronzové špendlíky čtyř velikostí. Pocházejí z poslední třetiny 16. století. Někteří badatelé se domnívají, že sloužily k upevňování papíru. Jiní je považují za spínadla rukopisných předloh.


Lit.: FIALOVÁ, Vl.: Bronzenadeln aus einer Buchdruckerei des XVI. Jahrhunderts. Gutenberg-Jahrbuch 1961, s. 136-141; FIALOVÁ, Vl.: Bronzové špendlíky z tiskárny 16. století v Kralicích nad Oslavou. Typografia 64, 1961, s. 3-7; CHALOUPKA, J.: K funkci bronzových špendlíků z kralické tiskárny. Z kralické tvrze 9, 1977, s. 13-18; NEŠVERA, R. K.: Kralický nález typografického materiálu z hlediska technicko-historického. In: Kralice (red. Vl. Fialová). Brno 1959, s. 81-93; SEZIMA, J.: K problému bronzových špendlíků z archeologického nálezu v Kralicích. Historická knižní vazba 1964-1965. Liberec 1965, s. 159-174.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.