Roráty

Z Encyklopedie knihy

Roráty (z lat. rorare = rosit) název pro adventní mši odvozený ze začátku povinně zpívaného chorálu „Rorate, coeli“ (Rosu dejte, nebesa). Většina rorátních zpěvů se dochovala v rukopisných souborech zvaných rorátníky i v tištěných graduálech a kancionálech. Nejstarší české zpěvníky se nazývají Rorate aneb Starobylé zpívání o vtělení Syna božího (Praha 1617) a Rorate, to jest Pobožní o vtělení Syna božího zpěvové (Praha 1665). Dva mladší tisky pocházejí z Mladé Boleslavi 1736 a 1764.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.