Roudnice nad Labem

Z Encyklopedie knihy

Roudnice nad Labem město v Čechách, v němž první a až do poloviny 19. století jedinou tiskárnu založil roku 1626 za finančního přispění probošta Jana Petra Svošovského z Lorbentálu podnikavý Pražan Pavel Sessius. Je možné, že oficína fungovala déle, ale dnes víme jen o dvou jazykově českých náboženských titulech s datem 1626. Poněvadž byly podepsány „v impressí Pavla Sessia“, oficínu nelze označit za soukromou tiskárnu (Privatdruckerei) probošta Svošovského. K obnově řemesla došlo ve městě až roku 1852.


Lit.: POKORNÁ, A.: Akademický tiskař Pavel Sessius. In: Sborník k 80. narozeninám Mirjam Bohatcové (red. A. Baďurová). Praha 1999, s. 272-280.

Lex.: CHYBA 400-401. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.