Ruční papír

Z Encyklopedie knihy

Výroba čerpací formy (Livourne 1774). Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, … troisieme édition … quatrieme livraison, ou cinquieme volume (Livourne, de l’imprimerie des éditeurs [= Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert] 1774). Příloha 244, tabule IX. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AB I 8.

Ruční papír (angl. vat paper, fr. papier de cuve, něm. Büttenpapier) papír vyráběný ručním nabíráním papíroviny z čerpací kádě na čerpací formu a následně upravovaný asi 30 výrobními operacemi (závěrečné klížení přicházelo jen u papíru psacího, nikoli papíru knihtiskového). Každý arch je unikátem. Vyznačuje se povrchovou strukturou převzatou ze síta čerpací formy (žebrovaný papír veržé, hladký papír velinový, papír průsvitkový s filigránem). Dalším charakteristickým rysem jsou od původu nerovné okraje, které vznikají rozmačkáním mezi plstěnci při lisování (u strojních imitací jde zpravidla jen o dvě, nebo o jednu nerovnou stranu, zbývající jsou hladce oříznuty). Většina ručních papíren po roce 1850 zanikla a byla nahrazena strojní výrobou v továrnách. Dodnes nepřetržitě fungující výroba ručního papíru ve Velkých Losinách je doložena od roku 1596. Vedle tohoto střediska existuje v Evropě ještě asi 20 ručních papíren.


Lit.: BAYERL, G.: Die Papiermühle. Vorindustrielle Papiermacherei aus dem Gebiet des alten deutschen Reiches. Technologie, Arbeitsverhältnisse, Umwelt. Teil 1-2. Frankfurt/M.-Bern-New York-Paris 1987; KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; SEDLÁČEK, R.: Ruční papírna a Muzeum papíru ve Velkých Losinách. In: Muzejní prezentace k dějinám knižní kultury. Sborník příspěvků z celostátního semináře knihovníků muzeí a galerií České republiky, Jindřichův Hradec 28.-30. 5. 1996. Jindřichův Hradec 1997, s. 36-39; SEDLÁČEK, R.: Ruční papírna Velké Losiny. Stručná historie objektu (1596-1996). Šumperk 1996.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.