Ruční papírenský lis

Z Encyklopedie knihy

Ruční papírenský lis zařízení k vytlačování přebytečné vody z puštů či jednotlivých archů ručního papíru. Každá papírna vlastnila přinejmenším tři lisy. Jeden stál v bezprostřední blízkosti čerpací kádě a lisoval vlhké pušty a plstěnce (něm. Kautschpresse), druhý sloužil k vyrovnání zvlněného papíru po sušení (Trockenpresse) a třetí byl umístěn v samostatné místnosti určené ke klížení papíru (Leimpresse).

Všechna tři zařízení měla shodnou konstrukci, která kopírovala středověké lisy na olivy. Lisy pozůstávaly ze dvou masivních dřevěných (řídce i kamenných) sloupů, zasazených vespodu do pražce a spojených nahoře příčným břevnem. V břevnu se pohybovalo vřeteno zakončené objímkou. Ta nesla tlakovou desku, která silou odvodňovala, stlačovala a vyrovnávala sloupec papíru. Deska se dle potřeby vysouvala či snižovala pohybem vřetene. Vřeteno obsluhovala páka (dřevěné presní bidlo), vsouvaná do otvoru v objímce. Poněvadž u tohoto typu lisu bylo žádoucí, aby tlaková deska setrvala v nejnižší poloze co nejdéle, zpětnému pohybu vřetene zamezoval u objímky instalovaný ozubený kotouč s jistící západkou. Provozu papírenského lisu se účastnilo až osm pracovníků. Ti museli vynaložit větší sílu nežli jejich kolegové u lisu knihtiskařského. Proto se poblíž mezi podlahu a strop montovala ještě kolmá hřídel, spojená s presní pákou silným provazem. Hřídel otáčená jinou pákou navíjela provaz, který dotahoval páku u lisu. Naopak lis na čerstvě naklížený papír vyvíjel menší tlak. Byl opatřen žlábkem pro odvádění převytečného impregnačního roztoku, který se lil zpět do kádě s klihem.


Lit.: BAYERL, G.: Die Papiermühle. Vorindustrielle Papiermacherei aus dem Gebiet des alten deutschen Reiches. Technologie, Arbeitsverhältnisse, Umwelt. Teil 1-2. Frankfurt/M.-Bern-New York-Paris 1987; DEMMIN, A.: Papier und Buch in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Leipzig 1985; HUNTER, D.: Papermaking. The history and technique of an ancien craft. New York 1957; KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; NOVÝ, L. (a kol.): Dějiny techniky v Československu do konce 18. století. Praha 1974; RENKER, A.: Das Buch vom Papier. Leipzig 1950; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausführlichen Zeittafel. Frankfurt/M. 1974; ZUMAN, Fr.: Výrobní technika papíru a její vývoj. Praha 1937; ZUMAN, Fr.-VYKYDAL, M.: Papír. Historie řemesla a výrobní techniky. Praha 1983.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.