Rubrikátor (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

(přesměrováno z Rubrikátor)

Rubrikátor (z lat. rubricator, angl. rubricator, fr. rubricateur, něm. Rubrikator) tvůrce rubrik a kaligrafických doplňků ve středověkých psaných textech, prvotiscích a řídce i starých tiscích z počátku 16. století. Většinou se jednalo o profesionálního písaře anebo koloristu v jedné osobě. Množství a kvalita rubrikátorovy práce závisela na individuálních požadavcích tiskaře, nakladatele či čtenáře. Některé prvotisky mají rubrikování nedokončené a některé se k rubrikátorovi nedostaly vůbec.

Činnost rubrikátora nebyla nástupem knihtisku nijak dotčena, natož oslabena. Nejstarší sazeči totiž imitovali rukopisné předlohy a text prvotisků členili do odstavců pořád ještě nedostatečně. Čtenářům se však vycházelo vstříc alespoň tím, že na počátku a konci každé myšlenkově uzavřené sekvence byla v sazbě rozšířena mezera, do níž rubrikátor perem či štětcem a tradiční červenou barvou vkreslil opticky nepřehlédnutelnou rubriku (popřípadě paragraf). Neměl-li dost místa, počátek a konec úseku zvýraznil pouze barevným škrtem. Takto jednoduše byl text vizualizován ještě několik desetiletí poté, co se od 80. let 15. století vžilo členění sazby na samostatné odstavce a kdy alinea a volný (východový) řádek tvořily již dostatečné signály pro komfortní tiché čtení.

Rubrikátor zdokonaloval grafickou podobu prvotisků i jinak. Častěji nežli iluminátorovi mu náležela tvorba převážně jednobarevné kaligrafické iniciály, kterou sazeč naznačil pouhou reprezentantou. Některé iniciály tradičně oživuje modrý nitkovitý filigránový ornament, zběžná groteska či perokresebné výběhy na způsob drolerií. Tiskárny 15. století přenechávaly rubrikátorovi i jiné doplňky: číslování listů, sloupců a stran, vpisování živých záhlaví, čísel a názvů odstavců a kapitol, podtrhávání důležitých slov a ve výjimečných případech dle šablony i doplnění interpunkčních znaků. Rubrikování a titulkování odstavců či kapitol usnadňovala přitištěná Tabula rubricarum. Postupující emancipace knihtiskařského řemesla však závislost prvotisků na tvářnosti rukopisů přerušila. Finančně nákladné kaligrafické doplňky rubrikátorů byly zhruba do 20. let 16. století vytlačeny unifikovanou typografií, která už disponovala dostatečným repertoárem vyznačovacího písma a iniciálových štočků.


Lit.: KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband+Bildband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; MAUSS, D.: Der Rubrikator PW. Gutenberg-Jahrbuch 1997, s. 107-110; SCHOTTENLOHER, K.: Der Farbenschmuck der Wiegendrucke. Buch und Schrift 4, 1930, s. 81-96; STEINMANN, M.: Von der Handschrift zur Druckschrift der Renaissance. In: Die Buchkultur im 15. und 16. Jahrhundert. Bd. 1 (hrsg. von B. Tiemann). Hamburg 1995, s. 203-264.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.