Sáčková vazba (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

(přesměrováno z Sáčková vazba)

Svatý Jan Evangelista s knihou v sáčkové vazbě (Čechy 80.–90. léta 15. století). Lipové dřevo, polychromováno, výška 120 cm. Z bolestného gesta Janovy pravé ruky lze soudit, že socha pravděpodobně tvořila součást scény Ukřižování. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha).

Sáčková vazba (též pytlíková, angl. binding with yapp edges nebo girdle book, fr. reliure à l’aumonière nebo reliure à queue, něm. Buchbeutel nebo Beutelbuch) typ knižní vazby s celokoženým, hedvábným nebo sametovým pokryvem přesahujícím obě desky přes dolní ořízku a tvořícím tak dvoudílný sáček, jehož volné konce jsou zavázány na uzel či řemínkem a přivěšeny k opasku. Sáčkovou vazbu, vytvářenou pro pohodlné přemísťování malých modlitebních knih (rukopisných anebo tištěných breviářů), bylo možno nosit též v ruce. Volná neboli závěsná část vazby přečnívala obyčejně o délku knížky.

Tento typ vazeb vznikal mezi koncem 13. až 16. století především pro nižší klérus, jehož oděv postrádal kapsy. S ústupem sáčkové módy byly v nové době volné konce pokryvu vesměs odstřihávány. Zatímco gotické a raně renesanční výtvarné umění a plastiky přinášejí více než 500 zobrazení sáčkové vazby (např. jako oblíbený atribut světců), do dnešních dnů přežilo v celosvětovém měřítku jen něco málo přes 20 exemplářů (u nás jeden z poslední třetiny 15. století). Podobný význam jako sáčková vazba měla vazba obalová.


Lit.: ALKER, H.: Beutelbücher in Österreich. Gutenberg-Jahrbuch 1955, s. 229-235; ALKER, L.-ALKER, H.: Das Beutelbuch in der bildenden Kunst. Ein beschreibendes Verzeichnis. Mainz 1966; ALKER, L.-ALKER, H.: Das Beutelbuch in der bildenden Kunst. Ein beschreibendes Verzeichnis: Ergänzungen. Gutenberg-Jahrbuch 1978, s. 302-308; BRUCKNER, U.: Das Beutelbuch und seine Verwandten-der Hülleneinband, das Faltbuch und der Buchbeutel. Gutenberg-Jahrbuch 1997, s. 307-324; GLAUNING, O.: Der Buchbeutel in der bildenden Kunst. Archiv für Buchgewerbe 63, 1926, s. 124-152; HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha 1959; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; KOCH-BERLEBURG, H.: Das Beutelbuch. Börsenblatt für den deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe) 22, 1966, s. 2289-2291; MAJKOWSKI, E.: Neues zum Buchbeutel in der bildenden Kunst. Beiträge aus Polen, den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz. Gutenberg-Jahrbuch 1939, s. 331-339; MAJKOWSKI, E.: Oprawy sakwowe. Przyczynek do historji introligatorstwa u schylku wieków średnich. Poznań 1932; NEUMÜLLERS-KLAUSER, R.: Auf den Spuren der Beutelbücher. Gutenberg-Jahrbuch 1980, s. 291-301; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964-1965. Liberec 1965, s. 19-145; POKORNÝ, P. R.: Sáčková vazba. Bibliotheca Strahoviensis 6-7, 2004, s. 125-134; SCHREIBER, H.: Buchbeutel und Hülleneinband. Archiv für Buchgewerbe 76, 1939, s. 492-496.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.