Sázecí linka

Z Encyklopedie knihy

Verze z 28. 8. 2019, 11:01, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Sázecí linka (též řádkovnice) nízký mosazný či olověný proužek sloužící při zhotovování ruční sazby jako důležitý doplněk sázítka. Proužek, jehož délka odpovídala nastavení sázítka, se zasunul kolmo pod první vysázený řádek, aby hranolky tiskových písmen vkládané do druhé řádky nedrhly o signatury hranolků z řádku předchozího. Jakmile byl druhý řádek kompletní, linka, uchopena za horní rohová ouška, se vyndala a zasunula pod něj. Tak proces pokračoval, dokud v sázítku nebyl vysazen poslední řádek. Nejstarší, úzká sázítka konstruovaná pro vysazení pouze jediného řádku tuto linku samozřejmě neměla.


Lit.: BLÁHA, R.: Přehled polygrafie. Praha 1959; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.