Sazečská kasa

Z Encyklopedie knihy

Sazečská kasa (něm. Setzkaste, též písmovka, písmovnice) dřevěný, přepážkami rozdělený zásobník očištěných tiskových písmen připravených ke zhotovení sazby. Jednotlivá písmena se „nakládala“ do přihrádek. Jejich počet (100-200), velikost a rozmístění závisely na frekvenci liter příslušného jazyka (německá kasa 18. století čítala ca 110 a francouzská ca 160 přihrádek, čeští sazeči 19. století rozřazovali antikvovou sazbu dle tzv. pražského naložení do 123 a frakturovou dle tzv. vídeňského naložení do 109 přihrádek). Od levého horního rohu směrem doprava se obvykle řadila majuskulní abeceda, pak následovaly minuskule včetně diakritiky, číslice a interpunkční znaménka. Nejčastěji užívaný materiál se nacházel po pravici sazeče. K písmovnici náležel tenakl a divizor. Vedle zásobníků písma existovaly obdobně členěné kasy pro knižní dekor, linky a netisknoucí písmové výplňky.

Jednotlivé kasy pojaly 30-50 kg typografického materiálu. Váha se vyjadřovala v centnýřích (berlínský centnýř = 110 liber berl. = 51.6 kg, český = 120 liber čes. = 61.7 kg, moravský = 100 liber mor. = 56.0 kg, slezský = 100 liber sl. = 53.0 kg, vídeňský = 100 liber víd. = 56.0 kg). Kasy byly umístěny přímo v tiskařské dílně obyčejně podél zdí. Sazárnu mívaly od 18. století jen větší tiskárny, kde se proces sazby musel z kapacitních důvodů osamostatnit. Sazeč pracoval u zásobníku zpravidla vestoje, a to i při zpětném rozmítání sazby. Nejstarší vyobrazení přichází v Hussově francouzské verzi Danse macabre (Lyon 1499). První schematický nákres přihrádek tvoří část dvoudílné ilustrace veršované chvály knihtisku Johanna Arnolda (Arnolda Bergellana) De chalcographiae inventione poema encomiasticum (Mainz 1541).



Lit.: BLÁHA, R.: Přehled polygrafie. Praha 1959; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.