Sazebnice

Z Encyklopedie knihy

Sazebnice (něm. Setzschiff, odtud stč. též loďka, šifle) v technologii ruční sazby důležitá pomůcka mající podobu trojstranného dřevěného rámu, v jehož vnitřních drážkách leží pevné, anebo výsuvné dno (jazyk). Rozměr dna odpovídal formátu strany. Na sazebnici byly ze sázítka přemísťovány řádky, které se kompletovaly a formovaly do určeného zrcadla. Bylo-li nutno, kvůli zesvětlení stránkového obrazu se přidávaly písmové výplňky zvané reglety (z fr. réglet = meziřádková vložka). Pokud ilustrační doprovod vznikal separátním tiskem z hloubky, plocha určená rytinám byla vyplněna nižšími netisknoucími vložkami. Vložky, které při skladbě řádků v sázítku nahrazovaly rozměrnější a těžší sazební materiál pro tisk z výšky, byly na sazebnici naopak vyměněny za štočky iniciál a dřevořezů. Nakonec se sazba na sazebnici opatřila alternativním aparátem (záhlaví, číslování listů, sloupců a stran, marginálie, ukazovací ručička, text pod čarou, signatura, kustod, norma, dekorativní vlys, viněta či linka apod.). Texty sázené vyznačovacím písmem větších a těžších písmových stupňů (to je části titulních stran a nadpisy) vznikaly až zde. Po pořízení náhledového obtahu se provedla korektura a pomocí šídla byly nepatřičné litery vyjmuty a nahrazeny správnými (nejstarší dnes známé šídlo, nalezené 1956-1958 při archeologickém výzkumu Kralic na Moravě, patřilo Tiskárně bratrské). Hotová sazba jednolistu se nad sníženými okraji rámu několikrát ovázala provazem a na výsuvném dnu přenesla na tiskovou desku ručního lisu. Potiskoval-li se celý arch několika stránkami najednou, sazba se stejným způsobem přesouvala na takzvané prkno, kde byly jednotlivé stránky vyřazeny do patřičného sledu a nakonec zajištěny dřevěným či železným šroubovatelným rámcem tiskové formy tak, aby soudržnost jednotlivých komponentů nebyla manipulací v lisu ohrožena.


Lit.: BLÁHA, R.: Přehled polygrafie. Praha 1959; CHALOUPKA, J.: Drobné nástroje z kralické tiskárny. Časopis Moravského muzea 62 (vědy společenské), 1977, s. 39-44; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.