Schematismus

Z Encyklopedie knihy

Schematismus (z řec. schēma = podoba, angl. directory, fr. livre d’adresses, něm. Adressbuch nebo Schematismus) ročně zpracovávaný abecední seznam osob s určitým společenským postavením či vojenskou, duchovní a vědeckou hodností. Nejznámějším schematismem jsou Gothaische genealogische Taschenbücher (Gotha 1763-) zvané krátce Gothajské almanachy. Pojmenovány jsou dle německé Gothy, v níž od roku 1763 jakožto roční soupisy evropských šlechtických rodů a jejich členů vycházely. Ve čtyřech barevně odlišených řadách malého formátu byly zpracovávány průběžně až do roku 1944, nově pak vycházejí počínaje 1956. Vedle těchto ročenek existovalo ovšem množství dílčích profesních soupisů, např. Schematismus der kais. königl. Armee, Oesterreichischer Militaer-Almanach, Schematismus der österreichischen Bürgerschulen, Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums Augsburg atd. atd.

V Českých zemích byly soupisy osob jako všude jinde uveřejňovány zprvu v kalendářích, např. Neuer Titular-Calender … auf das Jahr 1703 (poprvé Praha 1702?) nebo Neuer Krackauer und Titular-Calender … auf das Jahr 1710 (poprvé Brno 1709?). Zde také vyšel Titular-Kalender oder Schematismus für Mähren und Schlesien … für das Jahr 1797 (poprvé Brno 1796?). Ve srovnání s rakouským předchůdcem Hof- und Staats Schematismus (Wien 1637) vyšel nejstarší samostatný schematismus Království českého dost opožděně. O nápravu se postaral Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld z Schönfeldu, a to pod názvem Schematismus für das Königreich Böheim (poprvé Praha 1789). Schönfeldův syn Ignác sestavil nejstarší Adels-Schematismus des österreichischen Kaiserstaates (Wien 1824-1825), z něhož však vyšly jen dva ročníky.

Byly-li soupisy profesních skupin či obyvatelstva určité správní jednotky doplněny adresami, hovoříme spíše o adresářích. První doklady pocházejí z Londýna (1595), Paříže (1691) a z Lipska (1701). Nejstarší adresář u nás vydali synové Bohumila Haase Adressenbuch der königlichen Hauptstadt Prag für das Jahr 1847 und 1848 (Praha 1846?).


Lit.: FRITSCH, Th. von: Die Gothaischen Taschenbuecher Hofkalender und Almanach. Limburg 1968.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.