Severní Amerika

Z Encyklopedie knihy

Severní Amerika iniciátorem knihtisku byl pastor Joseph Glover, britský přistěhovalec z Cambridge. Poněvadž během plavby do Nového Světa na podzim roku 1638 zemřel, dílnu převezenou ze staré vlasti do osady Cambridge (Mass.) instalovala jeho vdova a novousedlí tiskaři Stephen Daye se synem. Po nich tiskárnu převzal Samuel Green. Druhým tiskařským centrem soudobé Nové Anglie byl nedaleko ležící Boston, kde vznikla první tiskárna roku 1675 péčí Johna Forstera (Fostera). O něco později se do města přistěhoval Greenův syn Bartholomew st. a po 40 let pracoval jako oficiální tiskař vlády. Paralelně s touto dílnou fungovala od 1717 tiskárna Jamese Franklina. Na přelomu 18. a 19. století v massachusettském městě Worcester působil vynikající tiskař a historik amerického knihtisku Isaiah Thomas. Tiskař William Nuthead uvedl knihtisk do dalších dvou kolonií: 1682 Virginie a srpen 1685 Maryland. V září 1685 proniklo řemeslo do Pensylvánie, kde ve městě Filadelfia instaloval první dílnu William Bradford. Později zde proslul všestranně založený tiskař Benjamin Franklin. Jeho kolega Robert Aitkin (Aitken, 1734-1802) tu s finanční pomocí Tiskárny univerzitní v Cambridge připravil příruční vydání první anglicky tištěné The Bible (Philadelphia Pa. 1782). Další pensylvánské dílny založili na počátku 18. století němečtí pietisté ve městě Germantown. Jednou z nejvýraznějších osobností byl tiskař Christoph Sauer ml. Pátou kolonií v pořadí, do níž pronikl knihtisk, byl New York, v jehož stejnojmenném městě roku 1693 otevřel první dílnu už zmíněný William Bradford. John Peter Zenger pracoval od roku 1726 v druhé tiskárně. Další tiskárny: Thomas Short (1682?-1712) v New Londonu (Connecticut) 1709, James Franklin (1696-1735) v Newportu (Rhode Island) 1726, Lewis Timothy (zemř. 1738) v Charlestonu (Carolina) 1731, Daniel Fowle (1715?-1787) v Portsmouthu (New Hampshire) 1756. Jako poslední kolonie ze 13 zakládajících států Unie přijala knihtisk Georgia (město Savannah 1763). V 70. letech pracovalo v Unii již na 100 tiskáren a později vznikaly další, např. v Kalifornii (město Monterey 1834).

O popularizaci knihtisku v Kanadě se mezi místním obyvatelstvem a novousedlíky ještě před jeho uvedením zasloužily cyklické zprávy francouzských jezuitských misionářů, které 1632-1672 v Paříži tiskl budoucí ředitel Tiskárny královské Sébastien Cramoisy. Vlastní knihtisk získala Kanada až o sto let později. Nejstarší dílnu instaloval roku 1751 v Halifaxu (Nové Skotsko) bostonský tiskař Bartholomew Green ml. Její produkce je však doložena až z následujícího léta. Město Quebec mělo první stálou tiskárnu od 1764. Z Filadelfie ji přenesli dva Skotové, William Brown (1738-1789) a Thomas Gilmore (činný 1764-1774). Také profrancouzsky orientovaný Montreal získal první tiskárnu 1776 přenesením dílny Francouze Fleuryho Mespleta (1734-1794) z Filadelfie. Během osmnáctileté činnosti, vydatně povzbuzované Benjaminem Franklinem, z ní vyšlo nejméně 70 knih ve francouzštině, angličtině, latině a v jazyku domorodých Irokézů. V Ontariu založil knihtisk Louis Roy (činný 1793-1797).

V počátcích severoamerického knihtisku převládala náboženská a nábožensky vzdělavatelská literatura, almanachy a kalendáře, velmi brzy se ujaly noviny. Rozvoj svobodného knihtisku v Nové Anglii brzdila od roku 1662 až do Zengerova procesu 1735 cenzura. Domácí beletrie a politická literatura byly proto ještě v 18. století hojně vydávány v Evropě. Vybavení nejstarších dílen i další materiál potřebný ke knižní výrobě pocházel z Anglie, tiskové písmo se dováželo také z Německa. První americkou papírnu založili v Germantownu (Pa.) roku 1690 William Bradford (1663-1752) a William Rittenhouse (1654-1708). Zde také 1740 instaloval Christoph Sauer st. (1694-1758) vůbec první severoamerickou písmolijnu. Základy nesmírně prosperující výroby knihtiskařských lisů a jiných polygrafických zařízení položil roku 1769 Isaac Doolittle ve městě New Haven (Connecticut). První dřevořezem sporadicky ilustrované knihy byly Franklinem tištěné almanachy. Na počátku 19. století přicházely mědiryt, akvatinta a oceloryt, litografie zdomácněla až po roce 1860. Výrazný podíl na distribuci knižního zboží měly anglické trade sales, zavedené 1802.


Bibl.: EVANS, Ch.: American bibliography 1639-1799. Vol. 1-14. Chicago 1903-1959; GOFF, Fr. R.: Incunabula in American libraries. A third census of fifteenth-century books recorded in North American collections. Vol. 1-2. New York 1964-1972 (repr. Millwood 1973); HAIGHT, W. R.: Canadian catalogue of books (1767-1895). Toronto 1896-1904; POOLE, W. F.-FLETCHER, W. J.: An index to periodical literature 1802-1881. Vol. 1-5. Boston 1888-1907; SHAW, R. R.-SHOEMAKER, R. H.: American bibliography. A preliminary checklist for 1801-1819. Vol. 1-22. New York 1958-1966; STATON, F.: Books and pamphlets publicated in Canada up to the year 1837 (Toronto 1916); STILLWELL, M.: Incunabula and Americana, 1450-1800. A key to bibliographical study. New York 1961; STILLWELL, M.: Incunabula in American Libraries. A second census of fifteenth-century books owned in the United States, Mexico and Canada. New York 1940.

Lit.: BLAND, D.: A history of book-illustration. The illuminated manuscript and the printed book. London 1969; BLUMENTHAL, J.: The printed book in America. Boston 1977; BRENNI, V. J.: Book printing in Britain and America. A guide to the literature and a directory of printers. Westport (CT) 1983; FAUTEUX, A.: The introduction of printing into Canada. Toronto 1930; JOYCE, W. L. (ed.): Printing and society in early America. Worcester (MA) 1983; LEHMANN-HAUPT, H.: Das amerikanische Buchwesen. Buchdruck und Buchhandel, Bibliophilie und Bibliothekswesen in den Vereinigten Staaten von den Anfängen bis zur Gegenwart. Leipzig 1937; LEHMANN-HAUPT, H. (et al.): The book in America. A history of the making and selling of books in the United States. New York 1952; LEWIS, J.: American printing. Ipswich 1962; McMURTRIE, D. C.: Civilization follows the press. A note on the beginnings of printing at Mexico City and Cambridge, Massachusetts, and the work of the pioneers Juan Pablos and Stephen Day. Chicago 1934; McMURTRIE, D. C.: The first printing in the province of Quebec. New York 1928; McMURTRIE, D. C.: History of printing in the United States. New York 1936; PITZ, H.: A treasury of American book illustration. New York 1947; RODEN, R. F.: The Cambridge press 1638-1692. A history of the first printing press in English America, with a bibliographical list. New York 1905; SÄUBERLICH, O.: Deutsche Buchdrucker in Amerika. In: Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz (hrsg. von A. Ruppel). Mainz 1925, s. 348-352.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.