Signovaná vazba (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

Signovaná vazba (z lat. signum = znamení) knižní vazba opatřená knihvazačovou signaturou (monogramem) a v novějších dobách též adresou dílny. Signování vazeb je až do 18. století poměrně vzácné. Nejstarší, pozdně gotickou formou řemeslníkova podpisu byl monogram na kolku (před nebo okolo 1500 např. Jaffe Mair, Bartoš Trnka). Mnohdy však nelze přesně stanovit, patří-li značka vazači, anebo zhotoviteli knihařského nářadí (klasickým příkladem je CW na jihočeských vazbách 60. a 70. let 16. století). Také je třeba připustit, že ne všechny písmenné kolky mají signaturovou platnost, např. ,S‘ s vetknutým křížem není iniciála knihvazače, nýbrž zkratka pro S[alvator] čili Spasitel, vyskytující se na pozdně gotických vazbách z německého Ojvína. Signovanou plotnu užíval snad poprvé až Florimond Badier v 17. století. Podpis umísťoval na vnitřní straně vazby „doublure“, a nadto užíval kolek s dvojportrétem, který mohl být jeho vlastní podobiznou. Teprve počátkem 18. století se začala vžívat dodnes funkční etiketa se jménem a adresou ateliéru. K prvním řemeslníkům, jejichž papírové štítky jsou vlepeny pod impresem, nebo na zadní straně titulního listu, patřili Antoine Michel Padeloup, Jean Charles Henri Le Monnier či Nicolas Denis Derôme. Na konci 18. století zevšeobecnělo vtlačování jména k patě hřbetu, anebo na některou ze zadních záložek.Lit.: HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955; KYRISS, E.: Signierte Einbände des Krakauer Monogrammisten JL. Mainz 1969; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964-1965. Liberec 1965, s. 19-145; ROZSONDAI, M.: Signierte Renaissance-Einbände deutschen Typs aus dem 16. Jahrhundert. Gutenberg-Jahrbuch 1988, s. 290-339.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.