Silva

Z Encyklopedie knihy

Silva (lat. les) literární rozmanitosti snesené v jednu knihu synonymně označovanou též pojmy analecta, antologie, chrestomatie, kolektanea či miscellanea. Povahu této příručky dobře vystihují dvě díla 16. století, totiž Thomas Kirchmeyer Silva carminum in nostri temporis corruptelas … ex diversis hinc inde autoribus collecta (Basel 1562) a Johannes Hulsbusch Silva sermonum iucundissimorum, in qua novae historiae et exempla varia … continentur (Basel 1568). Označení užívala i nauková literatura pro podtržení věcně různorodého obsahu, např. Helfricus Emmelius Silva quinquelinguis vocabulorum et phrasium (Strasbourg 1592) i adaptace Daniela Adama z Veleslavína pojmenovaná jako Silva quadrilinguis vocabulorum et phrasium (Praha 1598). Rozmanitosti z právní nauky 17. století snesl Jan Jakub Weingarten Silva variarum observationum & juris quaestionum (Praha 1683). Sborníky klasifikované jako „silvae gratulatoriae“ pěstovalo s oblibou humanistické básnictví.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.