Simon Bevilacqua

Z Encyklopedie knihy

Simon Bevilacqua (též Bevelaqua, Bevilaqua, Bivilaqua, Boileau, SBP, Simon de Gabis, Simon de Papia dictus Bevilaqua, Ticinensis, zemř. 1518) typický představitel tiskařů přelomu 15. a 16. století často měnících v závislosti na kvantitě objednávek místo pobytu. Pocházel z Pavie a svou pracovní dráhu započal 1487-1491 ve Vicenze. Jeho nejstarším tiskem byl Giovanni Boccaccio Genealogie deorum (Vicenza 1487). Explicit úředního tisku Statuta Vicentiae (Vicenza 1490) doplňuje signet, na němž je strom s kořeny a monogramem SBP(apiensis). Roku 1492 již tiskl v Benátkách. Prvním datovaným tiskem je zde Alexander de Villa Dei Doctrinale (Venezia 1492). Vyšlo tu také humanistické pojednání Augustina Morava (Käsenbroda) De modo epistolandi (Venezia 1495). Oproti minulé etapě benátská dílna podstatně rozhojnila typografický materiál. Jako signet přicházejí dřevořezy stromu s orlem, či dvěma kopími překřížené srdce nebo kruh. Pobyt v Benátkách trval do roku 1506. V témže roce tiskař navštívil ještě Saluzzo, pak 1507-1510 Cuneo, 1512 Novi Ligure, 1512-1514 Savonu a léta 1515-1518 strávil v Lyonu, kde zemřel. Jednou z posledních prací je Formularium procuratorum et advocatorum Curiae Romanae (Lyon 1518).


Lit.: NORTON, F. J.: Italian printers, 1501-1520. London 1958.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 73. = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.