Skopovice (tištěná kniha)

Z Encyklopedie knihy

(přesměrováno z Skopovice)

Skopovice (angl. basil nebo basan, fr. basane, něm. Schafleder) synonymní označení usní pocházejících z třísločiněných kůží ovcí a beranů. Jsou jemné, porézní, dobře štěpitelné a levné. Užívají se při zhotovování vazby se vzorem „mosaïque“ a slouží též k imitaci dražších usní, např. šagrénu. Geneticky příbuzné jsou kozinky.


Lit.: BLAŽEJ, A. (a kol.): Technologie kůže a kožešin. Praha 1984; ĎUROVIČ, M. (a kol.): Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha 2002; HELWIG, H.: Handbuch der Einbandkunde. Bd. 1-3. Hamburg 1953-1955.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.