Slepotiskové nářadí

Z Encyklopedie knihy

Verze z 1. 12. 2020, 11:04, kterou vytvořil Kamil.boldan (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Základními kusy knihařského nářadí pro zhotovování slepotiskové a zlacené výzdoby jsou kolek (též tlačítko), váleček (též rolna), plotna, linkovátko, kolečko či fileta. Nahřáté kovové nářadí bylo do zvlhčeného usňového pokryvu vtlačováno ručně, v případě rozměrnějších ploten za pomoci knihařského lisu. Knihvazači si je nezhotovovali sami, ale kupovali od specializovaných kovorytců. Nářadí často ani nepocházelo z města, kde působila dílna, ale bylo dováženo ze specializovaných center jeho výroby. Ve vybavení dílny někdy zůstávalo i po více generací. Při slepotisku se užívalo nářadí s negativně vyrytým obrazem, které potom vytvářelo v usni vystupující reliéf, pro zlacení bylo naopak užíváno nářadí s pozitivně vyrytým obrazem, aby otisk byl vhloubený a zlacení se neotíralo.

Lit.: BRADÁČ, L.: Knihvazačství. Praha 1912, s. 172–177; HELWIG, H.: Einführung in die Einbandkunde. Stuttgart 1970, s. 59–61; MAZAL, O.: Einbandkunde. Die Geschichte des Bucheinbandes. Wiesbaden 1997, s. 30–31; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s. 65.

Autor hesla: Kamil.boldan