Sociální aspekty knižních vazeb

Z Encyklopedie knihy

Knižní vazby odrážely nejen obsah středověkých knih, ale sledovaly také jejich formální proměny a reagovaly i na pozvolný nárůst produkce. Zvolený typ vazby i technika výzdoby jsou zajímavým pramenem pro poznání sociálního postavení objednavatele. Především v případech luxusních vazeb objednavatel spoluurčoval zadání o materiálech, technice i kompozici výzdoby. Jednotlivé součásti knižní vazby navíc zpětně vypovídají o jeho vztahu ke knize a některých čtenářských návycích. Studium knižních vazeb se v budoucnu nemělo omezovat jen na technologické a uměleckohistorické aspekty, a mělo by být začleněno i sociálních dějin knižní kultury.

Lit.: FOOT, M.: Bookbinders at work. Their roles and methods. London 2006, s. 22–32; FOOT, M.: The history of bookbinding as a mirror of society. London 1998; SCHUNKE, I.: Einführung in die Einbandbestimmung. München 1974.

Autor hesla: Kamil.boldan