Soterium

Z Encyklopedie knihy

Soterium (řec. soterion) oblíbený žánr příležitostného latinského humanistického básnictví sloužící jako blahopřání k záchraně, např. Tomáš Mitis z Limuz Soteria illustris herois d. d. Vilhelmi Ursini Rosenbergensis etc. (Praha 1590).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.