Soubor:060 b.jpg

Z Encyklopedie knihy

Původní soubor(1 377 × 1 900 pixelů, velikost souboru: 1,18 MB, MIME typ: image/jpeg)

Biblia pauperum (dvě strany z blokové knihy xylografického typu, Nizozemí ca 1460). Velmi slabý anopistografický tisk kolorován zlehka do poloviny, čili na 19 listech značených na líci písmeny b–v (první list chybí). Druhá část, totiž 20 listů a–v., z nichž je naše ukázka, kolorována není. Jediný exemplář blokové knihy u nás. Moravská zemská knihovna (Brno), sign. Tres-87681 (snímky laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). Vlevo pag. a: Nahoře zleva text o Joabově zradě a Abnerově smrti (2 S 3, 6–30), vpravo apokryfní text o Tryphonově zradě a zabití Jonathana (1 Mak 12, 40–54), uprostřed v edikule králové David a Šalomoun s texty odsuzujícími zradu (Ž 41, 10 a Př 17, 20). Střední pás: uprostřed zrádce Jidáš líbá Krista, Petr uťal Malchusovi ucho (L 22, 47–50), vlevo Joab rozmlouvá důvěrně s Abnerem, poté ho zavraždí (2 S 3, 27) a vpravo Tryphon připravuje zradu Jonathanovy armády (1 Mak 12, 44–45). Dole uprostřed v edikule proroci Izaiáš a Jeremiáš s texty schvalujícími odplatu za zrádné chování (Iz 3, 11 a Jr 9, 8). Vpravo pag. b: Nahoře zleva text o alibistickém rozsudku královny Jezábel nad prorokem Eliášem (1 Kr 19, 2), vpravo text o státních úřednících spřádajících proti knězi Danielovi žalobu (Dn 6, 1–6), uprostřed v edikule prorok Izaiáš a král David s texty odsuzujícími přetvářku a intriky (Iz 5, 20 a Ž 1, 5). Střední pás: uprostřed si Pilát na znamení své neviny myje ruce před Kristem (Mt 27, 24), vlevo královna Jezábel vynáší soud nad prorokem Eliášem (1 Kr 19, 2) a vpravo Daniel se ve svém domě modlí k Bohu a Babylonští žádají jeho potrestání (Dn 6, 12). Dole uprostřed v edikule Job a prorok Amos s texty o soudu a spravedlnosti (Jb 36, 17 a Am 5, 7).

Historie souboru

Kliknutím na datum a čas se zobrazí tehdejší verze souboru.

Datum a časNáhledRozměryUživatelKomentář
současná27. 1. 2018, 00:19Náhled verze z 27. 1. 2018, 00:191 377 × 1 900 (1,18 MB)Petr Voit (diskuse | příspěvky)Biblia pauperum (dvě strany z blokové knihy xylografického typu, Nizozemí ca 1460). Velmi slabý anopistografický tisk kolorován zlehka do poloviny, čili na 19 listech značených na líci písmeny b–v (první list chybí). Druhá část, totiž 20 listů a–v., z nichž je naše ukázka, kolorována není. Jediný exemplář blokové knihy u nás. Moravská zemská knihovna (Brno), sign. Tres-87681 (snímky laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě). Vlevo pag. a: Nahoře zleva text o Joabově zradě a Abnerově smrti (2 S 3, 6–30), vpravo apokryfní text o Tryphonově zradě a zabití Jonathana (1 Mak 12, 40–54), uprostřed v edikule králové David a Šalomoun s texty odsuzují
  • Tento soubor nemůžete přepsat.

Metadata