Historie verzí stránky „Soubor:063 a.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (877 bajtů) (+877). . (Přední a zadní deska vazby řezané (Čechy přelom 14. a 15. století). Hnědá hovězina na prkénkových deskách 313 x 215 mm. Přední a zadní deska ohraničena širokou bordurou zaplněnou pravoúhle ohýbanými snítkami (levé a pravé pole) a stylizovanými draky, z jejichž tlam vyrůstají kopinaté listy (horní a dolní pole bordury). Obě zrcadla puncována. V předním je pětiřádkový nápis „ave m || aria g || racia || plena || domi[ni]“, zadní zrcadlo je členěno diagonálně se křížícími pásy s listovou výzdobou. Všechny nárožní a středové pukly i dvě spony odstraněny. V horní části přední desky soudobý papírový štítek s bibliografickými údaji. Hřbet byl v 18. století přetřen bílou barvou. )