Historie verzí stránky „Soubor:064.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 00:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (258 bajtů) (+258). . (Baldungova bordura (Strasbourg 1510). Panormitanus de Tudeschis, Nicolaus: Lectura aurea (Strasbourg, Johann Schott 1510). Titulní strana s bordurou Hanse Baldunga Griena (nápodoba architektonického obloku chmelovou a révovou lodyhou). Repro: Rath 1929.)