Historie verzí stránky „Soubor:065.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (464 bajtů) (+464). . (Springinkleeho bordura (Nürnberg 1515). Lucianus Samosatensis: De ratione conscribendae historiae, ex graeco in latinum traductus (Nürnberg, Friedrich Peypus 1515). Titulní strana s bordurou Hanse Springinkleeho (v popředí perspektivně ztvárněného prostoru je umístěn Peypusův signet). Totožnou borduru užil Peypus mimo jiné i v Plutarchově spisku De his, qui tarde a numine corripiuntur libellus (Nürnberg 1513). Antikvariát Meissner (Praha).)