Historie verzí stránky „Soubor:067.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (273 bajtů) (+273). . (Architektonická „plavající“ bordura (Venezia 1605). Chiabrera, Gabriello: Rime … parte prima (Venezia, Sebastian Combi 1605). Titulní strana prvního dílu v poměrně symetrické architektonické borduře s tiskařovým signetem. Antikvariát Meissner (Praha).)