Historie verzí stránky „Soubor:073.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 00:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (197 bajtů) (+197). . (Caxtonova anglická verze Ezopových bajek (Westminster 1484). Aesopus: Vita et fabulae, angl. (Westminster, William Caxton 1484). Fol. 53a s bajkou o žábě a volovi. Repro: William Caxton 1976.)