Historie verzí stránky „Soubor:086.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:23Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (233 bajtů) (+233). . (Marmontelův román v Kurzböckově vydání (Wien 1777). Marmontel, Jean Franc*ois: Velizarij … iz francuzskago na slavenskij jazyk preveden (Wien, Josef Lorenz von Kurzböck 1777). Titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha).)