Historie verzí stránky „Soubor:088.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:21Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (315 bajtů) (+315). . (Pátý svazek nejstarší řady Abhandlungen (Praha 1782). Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen (Praha, Wolfgang Kristián Gerle 1782). Frontispis s Pelclovým portrétem od Jana Berky a titulní strana. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AA XIV 24.)