Historie verzí stránky „Soubor:108.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 00:22Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (210 bajtů) (+210). . (Mistr ulmského Terentia (Ulm 1486). Terentius, Publius Afer: Eunuchus (Ulm, Konrad Dinckmut 1486). Fol. b1b mládenec Phaedria rozmlouvá se sluhou Parmenem, vzadu vychází hetéra Thais. Repro: Schramm 1923.)