Historie verzí stránky „Soubor:136.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:22Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (389 bajtů) (+389). . (Erb tiskařů na stanovách Klauserova bratrstva (Praha 1766). In der Liebe des Nächstens und Barmhertzigkeit begründete Verbindung deren Buchdrucker-Kunst-Verwanthen der königl. Haubt-Stadt Prag (Praha, Jan Josef Klauser 1766–1768). Pag. 41 detail koncové viněty s erbem tiskařů. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AY III 52.)