Historie verzí stránky „Soubor:168.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:23Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (456 bajtů) (+456). . (Manýristická bordura erbu od řezáče GE (Brno 1609). Paprocký z Hlohol, Bartoloměj: Štambuch slezský (Brno, Bartoloměj Albrecht Forman 1609). Fol. Gg2b s erbem Šelihů z Řuchova. Bordura erbu signována vpravo nahoře kreslířem VW a vpravo dole řezáčem „16GE08“ (letopočet s vepsaným monogramem a připojeným řezáčským nožem). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AO XI 40.)