Historie verzí stránky „Soubor:182.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 00:24Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (453 bajtů) (+453). . (Konec Pseudo-Augustinova traktátu (Vimperk 1484). Augustinus, Aurelius S. (Pseudo): Soliloquia (Vimperk, Johann Alacraw 1484). Fol. 29a s explicitem prozrazujícím místo tisku (Winderperg), jméno tiskaře (per Johannem dictum Alacraw) i vročení (millesimo quadringentesimo octuagesimoquarto). Vědecká knihovna (Olomouc), sign. 60791 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).)