Historie verzí stránky „Soubor:189.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:19Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (680 bajtů) (+680). . (Obsahově unikátní jednolist potvrzující vůli nemocného zůstat smířen s Bohem i v eventuální smrti (Brno? 1498–1499). Protestationes morientium (Brno?, Konrad Stahel? ca 1498–1499). Červeno-černý tisk. Do druhé černé, zcela nezaplněné řádky se tak jako při právním aktu vpisovalo jméno deklarujícího. Na místě iniciály je otištěn dřevořez Panny Marie Růžencové. Jde o zrcadlovou kopii práce monogramisty HF, kterého známe ze spoluúčasti na Olomouckém žaltáři 1499. MZK Brno, knihovna kapucínů v Brně sign. KP 19 (snímek laskavě zapůjčil digitální fotoarchiv pražské Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě).)