Historie verzí stránky „Soubor:214.jpg“

Z Encyklopedie knihy

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 27. 1. 2018, 01:19Petr Voit (diskuse | příspěvky). . (557 bajtů) (+557). . (Frontispis fratera Hieronyma k Ludwigovu kázání (Praha 1710). Ludwig, Kosmas: Oliva fructifera in domo Dei (Praha, Barbora Františka Beringerová, fa. Ludvík Cajo 1710). Frontispis s portrétem sv. Tomáše Akvinského ve vavřínovém oválu doplněném trautmansdorfským erbem. Kreslířova signatura „Pr. Hieron: Ord. Praed: del:“ je v levém spodním rohu, rytec „J. C. Laidig sc:“ v pravém (dolní okraj rytiny poněkud oříznut). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BU II 132/40.)